Opýtať sa otázku

Drevený obojstraný stojan zaoblený

S2